Felvételi

Beiratkozás a Zeneiskolába:

 • A beiratkozáshoz a szülő személyes jelenléte szükséges.
 • Jelentkezési lapot, és szülői nyilatkozatot kell kitölteni és aláírni, valamint a térítési vagy tandíjat befizetni szükséges a tanulói jogviszony létesítéséhez.
 • A személyes adatokon kívül szükséges a gyermek oktatási azonosító száma, TAJ száma. Nem magyar állampolgárság esetén, a Magyarország területén való tartózkodás jogcíme és az okirat neve, illetve száma.
 • Az éves térítési vagy tandíjat évente két alkalommal kell megfizetni.
 • Az aktuális díj összege és a befizetés ideje központilag kerül meghatározásra. Erről értesülhetnek a zeneiskola honlapjáról vagy a hirdetőtábláról.
 • Rászorultság esetén térítési díjkedvezmény kizárólag a tanév elején igényelhető.
 • A kapcsolattartáshoz telefonszám és e-mail cím megadására is szükség van. A későbbiekben a naprakész információkat így tudjuk biztosítani Önök felé. Az évközi telefon és e-mail cím változásokat kérjük bejelenteni!

 

Az oktatási rend:

 • Heti 2*30 perc főtárgy óra.
 • Heti 2*45 perc szolfézs óra.
 • Minden tanulónak otthon napi rendszerességgel gyakorolnia szükséges.
 • A tanulmányi munka sikeressége érdekében a szülőknek tájékozódni kell a gyermekük haladásáról, az esetleges problémákról.
 • A legtöbb hangszer az iskolától néhány évig kölcsönözhető.
 • A szükséges tankönyveket (kottákat) és esetleges taneszközöket a szülőknek kell megvásárolni.