Térítési díj

Intézményünkben minden tanévben a térítési díj, illetve a tandíj befizetése az alábbi időpontokban zajlik:

 

  1. félév: beiratkozáskor (előre meghirdetett időpontban), jelentkezéskor fizetendő
  2. félév: minden tanév februárjában (előre meghirdetett időpontban)

 

Tandíjat fizet az a növendék:

 

  • aki nem rendelkezik tanulói jogviszonnyal (- nem jár semmilyen oktatási intézménybe, – felsőfokú tanulmányokat folytat, – dolgozó, – óvodába jár)
  • aki más alapfokú művészetoktatási intézményben fizet térítési díjat, valamint aki 6 tanórai foglalkozásnál, illetve 300 percnél többet vesz igénybe.

 

A térítési díj és a tandíj összegét minden évben a fenntartó szabja meg. A 6, 18, illetve 22 év felettinek az a személy tekinthető, aki az adott tanév szeptember elsején betöltötte az adott életkort. A térítési díjak készpénzben történő befizetése a zeneiskola titkárságán történik a kijelölt napokon az adott félévre vonatkozóan.

Térítési és tandíjak összege: Ide kattintva tekintheti meg!

A félév közben tanulmányait megszakító növendéknek a térítési díját nem tudjuk visszafizetni.

Térítési díjmentesség: 2011. évi CXC. törvény 16 § (3)

A gyermeket, tanulót szociális helyzete alapján térítési díjmentesség illeti meg, ha a gyermek, növendék hátrányos helyzet vagy halmozottan hátrányos helyzet megállapításáról szóló jegyzői határozattal rendelkezik.

Térítési díjkedvezmény: A szociális kedvezmény igényléséhez szükséges formanyomtatványok (díjkedvezmény iránti kérelem) az intézmény titkárságán átvehetők, illetve letölthetők honlapunkról.